As actividades realizadas por ANHIDACORUÑA dende o ano 2012 son subvencionadas polo Concello de Culleredo, segundo un convenio de colaboración entre o Concello de Culleredo e a Asociación de Nenos con Déficit de Atención con ou sen Hiperactividades (ANHIDACORUÑA), para o financiamento de Talleres de Reforzo Educativo e Psicopedagógixo Específico para Afectados por TDAH.

O Concello de Culleredo, ademáis, colabora coa cesión de locais municipais para a realización de Talleres (Concellería de Benestar e Muller)