A Excma. Diputación Provincial de A Coruña, a través da área de Servicios Sociais, colabora coa nosa entidade mediante a concesión de subvencións para axudar nos custes de realización das nosas actividades. As subvencións concedidas foron as seguintes:

Convocatoria: FOCVAA/2014: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de programas sociosanitarios, durante o ano 2014. BOP 14 de noviembre de 2013. Obxecto: REALIZACIÓN DE TALLERES PSICOPEDAGÓXICOS PARA AFECTADOS POR TDAH E AS SÚAS FAMILIAS

Convocatoria: FOCVAA/3013: Convocatoria de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de programas sociosanitarios, durante o ano 2013. BOP 17 de diciembre de 2012 Obxecto: REALIZACIÓN DE TALLERES PSICOPEDAGÓXICOS PARA AFECTADOS POR TDAH E AS SÚAS FAMILIAS.

Convocatoria FOCVVAA/2012: Convocatoria de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de programas de carácter sociosanitario durante o ano 2012. BOP 20 de febrero de 2012. Obxecto: Programa de Apoio para Nenos con TDAH. Programa para Familias con Nenos TDAH.